Zarejestrujprof. Krystyna Solarek

Politechnika Warszawska

Krystyna Solarek – architekt, urbanistka, naukowiec. Zajmuje się różnymi aspektami rozwoju miast – strukturą przestrzenną, procesami suburbanizacji, problematyką zieleni miejskiej, dostępności przestrzeni miejskiej i gospodarowania wodami w mieście. Jest profesorem Politechniki Warszawskiej, prodziekanem do spraw nauki na Wydziale Architektury P.W., kieruje Pracownią Teorii i Projektowania Urbanistycznego WA PW, należy do Towarzystwa Urbanistów Polskich (była członkiem zarządu TUP w 2 wcześniejszych kadencjach) i do kilku zespołów eksperckich. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych ale i uprawnioną urbanistką w Pracowni Architektonicznej SOL-AR – głównym projektantem ponad 70 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kilku studiów gmin, autorką i współautorką wielu projektów architektoniczno-urbanistycznych, w tym zrealizowanych kompleksów mieszkaniowych i usługowych, prac koncepcyjnych, konkursów, z których kilka zostało nagrodzonych.

Pozostali prelegenci

Jürg Burri

Ambasada Szwajcarii w Polsce

Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Roger Boltshauser

Boltshauser Architekten AG, ETH Zurich

Marcin Chruśliński

HB Reavis Poland

Artur Jerzy Filip

Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Marlena Happach

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

prof. Jerzy Hausner

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Werner Huber

Hochparterre

Agnieszka Kalinowska-Sołtys

APA Wojciechowski Architekci, SARP

Jędrzej Kolesiński

Foster + Partners

Monika Konrad

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju m.st. Warszawy

prof. Ewa Maria Kuryłowicz

Kuryłowicz & Associates, Politechnika Warszawska

Paweł Wierzbicki

Schindler Polska Sp. z o.o.

Przemo Łukasik

medusagroup

Przemysław Powalacz

Geberit Sp. z o.o.

Maria Saloni-Sadowska

Kuryłowicz&Associates, SARP (Warszawa)

Lukas Schifferle

Ambasada Szwajcarii w Polsce

Ulrich Schwendimann

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Andreas Sonderegger

pool architects Zurich

prof. Jacek Szołtysek

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Marek Szymański

Franke Polska Sp. z o.o., Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Marcin Świetlik

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy / Towarzystwo Urbanistów Polskich