ZarejestrujARCH

Patron

ARCH –to polski magazyn architektoniczny, którego wydawcą jest wydawcą jest SARP – Stowarzyszenie Architektów Polskich, najstarsza organizacja architektoniczna w Polsce. SARP ma za zadanie edukować architektonicznie społeczeństwo, ale i promować dokonania polskiej architektury. Nieprzypadkowo tytuł jest początkiem słowa „architektura”. Od początku najważniejsza była dla nas istota, esencja tej dziedziny życia, prezentowanie najlepszych przykładów polskiej, ale i zagranicznej architektury, skupienie się na idei, myśli, wybitnych osobowościach architektonicznych. Stąd z nazwy wyrugowaliśmy końcówkę, „tekturę” – czyli architekturę rozumianą jedynie w kontekście jej fizyczności czy wąsko pojmowanej technologii. Nasz magazyn ma ambicję pokazywać architekturę w szerokim kontekście – kulturowym, społecznym, gospodarczym, ideowym. Nie boimy się nazywać architektury – SZTUKĄ – sztuką budowania ram dla naszego życia.

Pozostali partnerzy

Organizatorzy:


Patroni:


Partnerzy: