ZarejestrujWydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Organizator

Wydział Architektury  jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Powstał w 1915 roku jako pierwsza nowoczesna wyższa szkoła architektoniczna w Polsce, jego pierwszym dziekanem został Józef Pius Dziekoński.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej jest jedną z dziewięciu państwowych szkół architektury w Polsce. Licząc około 1200 studentów z kadrą 140 nauczycieli akademickich, w tym 20 profesorów, Wydział jest jednym z największych ośrodków nauki i dydaktyki w dziedzinie architektury i urbanistyki w kraju, a przez liczne kontakty zagraniczne i zauważalny udział absolwentów w architekturze światowej – również w skali międzynarodowej. Wydział Architektury jest członkiem kilku europejskich stowarzyszeń zawodowych: EAAE, ECAADE, AESOP, oraz amerykańskich – ACSA i ACADIA. Rokrocznie około 60 studentów architektury ma możliwość studiowania, przez semestr lub dwa, w jednej z około 20 europejskich uczelni architektonicznych, z którymi Wydział współpracuje w ramach programu Erasmus+. Ponadto, dzięki trwającemu już 30 lat programowi wymiany ze szkołą architektury Uniwersytetu w Detroit, USA, corocznie ok. 10 studentów oraz jeden nauczyciel akademicki z obydwu uczelni mają możliwość semestralnego studiowania i nauczania na uczelni partnerskiej.

Pozostali partnerzy

Organizatorzy:


Patroni:


Partnerzy: